Nyhtestablå

Målning

Oljemålning är regel för verandor av olika slag, även på hus som  i övrigt är rödfärgade. Ommålning skall endast göras med linoljefärg. Gott underhåll av målningen är  bästa sättet att förhindra  rötskador.
 
Ibland har man förenklat den ursprungliga färgsättningen. Verandor hade ofta en fantasifull färgsättning. Vita blev verandorna först på 1900-talet. Det kan vara givande att försöka undersöka hur verandan har sett ut från början och att måla upp den i samma färgställningar. 
 
Det var förr rätt vanligt att oljemåla även trägolven. Detta är naturligtvis inte så hållbart i öppna verandor men innebär ändå  ett visst skydd.

LSLD97-0059 Del av lövsågad veranda.

LX2003-0162 När akrylatfärg (plastfärg) lossnar från underlaget kan man dra bort den som en plastfilm.

LF98-0012/11 Oljemålning är regel för verandor av olika slag. Verandor har ofta en fantasifull färgsättning.