Nyhtestablå

Mögel, alger och röta

Mögel förekommer inte bara på plasttapeter och i dåligt ventilerade badrum. På senare tid har det även blivit vanligt på träpaneler utomhus och även på staket och utvändiga räcken. Beläggningen kan vara grå, svart eller grönaktig. Det rör sig om mögelsvampar, alger eller blånadssvampar. Mögelsvamparna - ofta svartmögel - växer ytligt utanpå färgen, blånadssvamparna kan vara insektsburen och växer då på djupet och oftast på omålat virke  (stockblånad), men den kan också vara  ytlig (luftburen). Grönalgerna får sin färg från kloryfyll och är den gröna beväxning man ibland kan se nedtill på  en fasad. Varken svartmöglet, grönalger eller blånadssvampen är direkt skadliga för virket. Däremot ger de en indikation på en hög fuktighetskvot som i sin tur kan orsaka angrepp av farligare mikroorganismer eller rötsvampar.
 
Mögelsvampar och alger söker sig vanligen till fuktiga lägen, gärna mot norr. Eftersom denna typ av organismer är ett relativt nytt fenomen, sätts de ofta i samband med  pågående klimatförändringar. Men det finns en mer direkt orsak till att mögelangreppen ökar och det är att färgerna  inte är lika giftiga som tidigare. Pigment som exempelvis blyvitt och blymönja har helt ersatts av mer miljövänliga alternativ.
 
Mögel och alger tvättas bort med såpa eller diskmedel och skurborste, men det finns också miljömärkta medel som t.ex Biokleen alg & mögeltvättmedel som är mycket effektiva  Undvik mindre miljövänliga metoder som pensling med Boracol, vilket i motsats till vad som lovas inte förhindrar ny algbeväxning. Skölj noga efteråt med vatten.
 
Röta
Fukt samlas ofta i  byggnadstekniskt komplicerade lägen och utvecklas så småningom till att blir röta. Var därför extra noga när du skarvar olika byggnadsdelar. Tänk på hur vattnet ska rinna och led det bort från husets känsliga delar. Rötskadat virke ska tas bort. Även om rötan avstannat och det skadade virket är torrt skall det avlägnas. Annars riskerar det att dra till sig skadedjur. Det finns olika medel att stoppa röta, men då måste träet vara uttorkat. Tjära, linolje och terpentin ger ett bra skydd. Tjäran är giftig och linoljan mättar träet och hindrar vatten från att tränga in. Det finns även moderna rötskyddsmedel - inte alltid miljövänliga - som exempelvis träskyddsolja. Träskyddsoljan brukar innehålla en blandning av olika oljor och röthämmnade gifter samt även en stor del lösningsmedel. Träoljan bör främst ses som ett ytskydd, eftersom inträngningsförmågan inte är speciellt bra. 
 
LvLW