Nyhtestablå

Sjöbodar och båthus

Sjöbodar och båthus har genom sitt läge vid, eller i vattnet varit utsatta för väder och vind. Byggnadskategorin har till stor del försvunnit i takt med att fiskenäringen har minskat. De sjöbodar och båthus som finns kvar i dag har ofta påverkats av moderna behov.
 
Vid renovering av sjöbodar och båthus bör man liksom vid renovering av övrig äldre bebyggelse utgå från byggnaden själv. Sjöbodar och båthus har alltid varit enkla och anspråkslösa till sin utformning. Vid renovering bör man därför undvika nytillskott som stuprör, snickeridetaljer, armaturer m.m. Underhåll bör ske med traditionella material och eventuellt omålade ytor bör lämnas omålade.

KL