Nyhtestablå

Skadeangrepp

Gamla hus drabbas alltid av röta och insekter i större eller mindre omfattning. Men grips då inte av panik, för det kan ofta leda till onödiga eller felaktiga åtgärder. Tyvärr saknas patentlösningar, men här får du råd som så långt det är möjligt säkerställer ursprungliga material och konstruktioner, och samtidigt skonar miljön genom att undvika gifter. Lär dig att skydda huset mot nya skador och bevara så mycket som möjligt av originalet. 
 
Flertalet insekter och samtliga rötsvampstyper är beroende av extremt höga fuktighetshalter. Därför är byggnadsdelar som utsätts för läckage av något slag - det kan exempelvis härröra från ett otätt tak eller läckande ledningar - särskilt utsatta. Andra kritiska ställen är utvändiga trösklar, fönstrens nedre parti, bottensyllen och dåligt ventilerade grundutrymmen. Hus som vintertid står ouppvärmda blir också mer utsatta. 
 
Den åtgärd man bör vidta i första hand är således att avlägsna orsaken/orsakerna till fuktighetsproblemen. I ett timmerhus är det sällsynt att angreppen hotar byggnadens existens.

LvLV