Nyhtestablå

Skorstenar

Husets skorsten har inte bara en praktisk funktion – den är också en betydelsefull del av arkitekturen. Som ett utropstecken avslutar den huset, därför är det inte likgiltigt hur den är utformad.

Under de senaste 150 åren har skorstenen på våra boningshus utvecklats från att vara lång och smal till att bli kort och tjock. Den har också flyttat upp från takfoten till taknocken. Den har varit vitkalkad, svarttjärad och plåtbeslagen. Här berättar vi hur det gick till.

FMRLX2003-1285 Plåttaket har penselmålats med linoljefärg. Skorsten med plåtsvep som skyddar mot regn och snö.

lx2003-0266 Ett par rökhuvar i plåt med "ballerinor" eller "dansare"som vrider sig efter vinden och ger bättre d