Nyhtestablå

Stomme andra material

Medan ett hus av liggtimmer kan klara sig utan fasadmaterial, som panel eller puts, är livslängden hos ett hus av resvirke, plank eller regelverk beroende av att fasadmaterialet är intakt. Därför är det extra viktigt att se över fasaden med jämna mellanrum.

Resvirkesstomme

När delar av stommen måste bytas är det särskilt viktigt att  använda torrt virke. Eftersom trä krymper när det torkar kan det annars bildas springor mellan de stående timren.

Plankstomme
Det tunna virket gör att plankhusen idag ofta upplevs som kalla och dragiga och många plankhus har tilläggsisolerats. En tilläggsisolering bör göras invändigt för att inte förstöra husets utvändiga karaktär.

FMRLX2003-0128 Sommarvilla med plankstomme som har tilläggsisolerats på insidan.

LX2003-0143 Plankstommen har lagats i kring fönstret.