Nyhtestablå

Stomme

De timmerhus vi ser idag är ofta ombyggda flera gånger. Ibland kan man ha använt en annan stomteknik, som t ex resvirke (stående timmer) vid om- och tillbyggnad. Det kallas då blandkonstruktion och innebär att huset inte längre fungerar som ett renodlat timmerhus. Rent kulturhistoriskt blir inte husen mindre intressanta för att de byggts om- och till. Tvärtom så berättar varje tillägg och förändring något om sin tids historia.LF2002-0077/25 Ett äldre timmerhus har flyttats till en ny plats.