Nyhtestablå

Trappor

Trappan blir, genom att den skjuter ut från byggnaden, särskilt utsatt för tjälskjutningar och andra sättningar i grundläggningen. Röta inträffar lätt i både steg och övrig konstruktion.
 
Yttertrappan slits hårt av väder och vind och man får räkna med att byta några brädor då och då. Har trappan tjänat ut bör den ersättas med en trätrappa lika den befintliga. Behöver delar av räcken och stolpar ersättas -  tillverka delar lika befintliga.
 
Trappan behöver en grund, vanligtvis räcker det med några stenar som ligger fast i marken. Vanligen är trappan fristående. Hänger den samman med huset måste man överväga någon form av grundförbättring om markrörelserna är stora. För det mesta kan man ganska lätt utföra en ordentlig grundläggning till frostfritt djup. Man får se upp så att grävningen inte underminerar den övriga grundläggningen.
 
Någon form av ytbehandling är tillrådlig på denna utsatta byggnadsdel, i första hand tjärning. På trappor från tiden kring sekelskiftet förekommer oljemålning.

LSLD98-0090 Trappa med kontursågade räcken.