Nyhtestablå

Verktyg och redskap

Att timra är ett hantverk och traditionella verktyg används än idag. Yxan är det viktigaste redskapet och den förekommer i många olika utföranden. Här är några exempel på verktyg som används av en professionell timmerman.

Timmerbila
Timmerbilan är en bredbladig yxa som används för att hugga i fibrernas längdriktning. Förr användes olika typer av bilor för olika arbetsmoment som grovbilning och slätbilning. Idag används ofta bara en typ av bila, grovbilningen görs inte längre för hand.

Huggyxa
Huggyxan har långsmalt huvud och kort egg. Den användes bl a till att hugga knutar och drag.

Knutyxa
En mindre och lättare yxa för huggning av knutar.

Täljyxa
Används för att tälja dymlingar och hugga ut draget.

Bandkniv
Bandkniven, med handtag i varje ända, kan användas när man barkar av eller jämnar till timret.

Navare/borr
Navaren används för att borra hål för dymlingarna. Navaren är ett mycket gammalt verktyg, till en början en så kallad skedborr. Den spiralvridna borren infördes först vid slutet av 1800-talet. Idag använder man borrmaskin.

Dragjärn
Med hjälp av draget görs en märkning så att en överliggande stock kan formas efter en underliggande. Syftet är att få en tät fog. Traditionellt användes ett verktyg som bestod av dubbla plattjärn med skänklar i ändarna. Avståndet mellan skänklarna var ställbart. Vid dragningen följer den ena skänkeln den färdigbilade stocken och den andra ristar en skåra i den övre obearbetade stocken.

Snörslå
Snörslå eller slagtråd används för att stockarna skulle kunna skrädas eller bilas raka längs sidorna. Tråden färgas med ett pigment eller en bit träkol. Den läggs ut längs med stocken och fästes i stockändarna. Trådens lyft ett par decimeter och släpps sedan –färgämnet avtecknar sig på stocken som en markering för bilningen.

Timmerklubba
Klubban används för att slå ihop stockarna. Idag används gummiklubba, förr var den av trä.

Timmerhake, timmersax
Hållhakar kan användas för att sätta fast timret under vissa arbetsoment. Timmersaxen används för att lyfta och flytta stockar.

Barkspade, barkbåge
Barkspade användes för att barka av timret.

Såg/ motorsåg
Sedan slutet av 1800-talet har sågen successivt ersatt yxan vid kapning av timmer.

Domkraft
En hydraulisk domkraft med minst 10 tons lyftkraft kan användas för att lyfta timmerstommen, när t ex en ny syllstock ska passas in.

Andra bra verktyg
Kofot, stämjärn och kniv

Timmermannen har också haft lod, vinkelhake, aln- eller tumstock, lodbräda eller senare vattenpass.

FMRLF2002-0070/20 Bilning av ny stock med en liten timmerbila.

LF2002-0077/10 En yxa med tvärställd egg.