Nyhtestablå

Fasad

Träpanel är idag ett mycket vanligt fasadmaterial på våra trähus. Fram till 1800-talets första hälft var det endast de mer påkostade husen som kläddes med panel. En förutsättning för att träpanel skulle bli mer allmänt spridd är att sågarna utvecklades från små vattendrivna sågar till ångdrivna sågverk med mycket större kapacitet. Den första ångsågen anlades vid 1800-talets mitt och det verkliga genombrottet kom på 1870- och 1880-talen. På Lidingö anlades t ex Käppala ångsåg på 1870-talet. Panelen är inte bara ett bra skydd för stommen, den ger  också större möjlighet att ge byggnaderna en arkitektonisk utformning.

FMRLD99-0519 Träpanel ger stora möjligheter till arkitektonisk utformning.

LF98-0051/15 En modern trävilla i Djursholm.