Nyhtestablå

Fönster Fönster – en del av byggnadens arkitektur

Fönstren är husets ”ögon”. Under alla tider har fönstrens utformning styrts dels av rent funktionella krav på ljusinsläpp men också av estetiska ambitioner och traditioner. Fönstrens placering på äldre hus, grundar sig alltså på två faktorer; att ge ljus samt att skänka fasaden harmoni, d v s symmetri och balans och utgör med en betydande del av husets arkitektur. 

Att byta fönster i ett gammalt hus kan betyda att stora delar av det kulturhistoriska värdet går förlorat. Ändras fönsterstorlekar, spröjsning eller fönsterplacering, påverkar detta hela husets utseende och identitet. När fönster från "fel tid" placeras i en fasad kan resultatet bli förödande för byggnadens arkitektur.

LS/LvLWLF95-0069/17 1930-talsfönster.

LX2003-0487 Fönsterlucka.