Nyhtestablå

Länets historia - från istid till nutid i Stockholms län

På dessa webbsidor finns en kortfattad sammanställning av länets långa förflutna från istid till nutid, från äldsta forntid till dagens moderna värld. Historien återfinns inte bara i böcker och arkiv utan många spår av tidigare generationers hårda slit och vackra drömmar finns mitt ibland oss. För den som kan läsa kulturlandskapet är det som en öppen bok, även om förfädernas språk ibland kan vara svårt att förstå.

Vad är forntid?
Med forntid menas tiden från det att de första människorna kom till Mellansverige för omkring 10000 år sedan till det att kristendomen fick fotfäste här omkring år 1100 e.Kr.

Arkeologer delar in forntiden i sten-, brons- och järnålder. Var och en av dessa tidsperioder sträcker sig över mer än tusen år och delas därför upp i ännu mindre delar.

Vad är medeltid?
Svensk medeltid räknas från forntidens slut ca 1100 e.Kr. till Gustav Vasas trontillträde 1523.

Vad är nyare tid?
Nyare tid är tiden från medeltidens slut 1523 till nutid.

Vad är modern tid?
Modern tid är den del av den nyare tiden som ligger närmast nutiden, med början vid industrialismens, folkrörelsernas och demokratins genombrottstid vid 1800-talets slut och 1900-talets början.

Text: Peter Bratt, Rune Edberg, Anders Ericsson och Mats Vänehem, Stockholms läns museum

 bankpalats Bankpalats i betong.

manmut Före istiden.