Nyhtestablå

Placering på tomten

Sommarvillorna placerades ofta på höjder i terrängen. Villan skulle vara belägen så att den fick tomtens vackraste utsikt. Förutom utsikt erbjöd läget torra grundförhållanden. Dessutom var sådana platser obrukbara för odling.

De flesta sommarvillorna är placerade med sina huvudfasader mot sjön. Villan hade därmed en representativ framsida, ofta med en veranda åt vattnet. Utsikten mot vattnet var en viktig faktor, medan avståndet till vattnet vanligen var relativt långt. Träd skyddade från sol och kringliggande skog gav skydd för vindar.

KLLD97-0114 Sommarvilla vid Lindalssundet

LX2004-1123 Från sommarvillan leder en grusgång ner till vattnet.