Nyhtestablå

Skärgårdens sommarvillor

Under 1700-talets senare del började Stockholms borgare friköpa eller arrendera gårdar och torp vid vattnet i stadens närhet för att omvandla dem till sommarnöjen. Genom ombyggnad eller nybyggnad anlades mindre herrgårdsliknande anläggningar bestående av huvudbyggnad och flyglar, ofta omgivna av en trädgård. Det var dock under 1800-talets senare del som byggandet av sommarvillor kom igång på allvar. Till en början förlades sommarvillorna till Mälarsidan där reguljär ångbåtstrafik fanns redan på 1830-talet. Vid mitten av 1800-talet började sommarvillorna successivt sprida ut sig i skärgården.

Före sekelskiftet 1900 var det främst den burgna borgarklassen som hade råd att låta uppföra eller hyra en sommarvilla i skärgården, därefter blev det fler som hade råd att ha sommarboende. De s k sommar- eller sportstugorna som introducerades under 1900-talets första decennier var enklare och mindre än 1800-talets sommarvillor. Perioden sammanföll inom konsten med övergången från ateljémåleri till naturmåleri. Bland de konstnärer och författare som vid tiden arbetade eller hade ateljéer i skärgården kan nämnas August Strindberg, Bruno Liljefors och Gustaf Fröding.

Beskrivningen här handlar främst om skärgårdens sommarvillor uppförda efter 1800-talets mitt.

KLLX2004-1180 Sommarvilla från 1870-talet med sekundära verandor

LX2004-1200 Sommarvilla med glasveranda i ett plan, uppförd på 1910-talet, Tynningö.