Nyhtestablå

Stilutveckling 1960-tal

Uppmärksamheten riktades i hög grad mot utlandet och förebilderna hämtades från villabyggandet i USA och Kanada. Enplansvillan i tegel blev oerhört populär. Under perioden byggdes närmare 90 procent av samtliga enfamiljshus i ett plan. Byggnadstakten ökade, tomterna blev mindre och enfamiljshuset anpassades i högre grad än tidigare till högt exploaterade förortsområden. Intresset för gruppbyggda småhus ökade – speciellt i storstadsområden. Villor med en kombination av tegel och träpanel blev stilbildande för hela 1960-talet.

Stålringen, Kallhäll 1960
I början av 1960-talet byggdes ett större villaområde om 140 villor i Kallhäll. Byggfirma var Widmark & Platzer och arkitekt Lars Henschen. Husen placerades utmed två ringformade gatusystem, Stålringen och Tennringen. Villorna längs Stålringen har en  enkel utformning med spritputsade fasader och branta sadeltak täckta med rött lertegel. Flera villor har med tiden fått ändrat utseende, men den huvudsakliga karaktären finns bevarad.

Ledande arkitekter
Med regeringens satsning på bostäder i flerfamiljshus övergick initiativet vad gäller utvecklingen av småhus under 1960-talet till kataloghusindustrin. Från slutet av perioden producerades villorna mer rationellt än tidigare och nya materialkombinationer prövades.

CAWPL-0191 Lars Henschen har ritat villorna vid Stålringen, med fasader av beige spritputs och rött lertegel på

LD2003-0202 WP-villan i Berghem är ett exempel på industriell tillverkning av småhus.

WPL-0274 Villa från 1960-talets början i Jakobsberg.