Nyhtestablå

Villor och egnahem 1920 - 1950

1920- och 1930-talens trädgårdsstäder
Utbyggnaden av trädgårdsstäder fortsatte på 1920- och 1930-talen i takt med att befolkningen ökade. Trettiotalets ekonomiska kris medförde dock att bostadsbyggandet halverades under ett par år. 1930-talets bostadsprogram var inriktat på att höja bostadsstandarden, fler skulle få möjlighet att bosätta sig i stadens trädgårdsstäder. Tanken bakom trädgårdsstäderna var att kombinera stad och land genom en ny stadstyp med måttlig täthet och friliggande hus i nära förbindelse med natur och trädgårdar.

1940- och 1950-talens egna hem
Som en följd av 1930-talets ekonomiska kris och krigsårens alla svårigheter ökade statens åtagande i bostadsbyggandet. Den statliga bostadspolitiken fick den form som den sedan i stort sett behöll fram till 1970-talets mitt. Sammanlagt byggdes under 1950-talet omkring 7500 bostäder i småhus, huvudsakligen en- och tvåfamiljshus i Stockholmsregionen.
Genom en ny sparbankslag 1955 förbättrades lånevillkoren för småhusköparna. Landets största sparbank ”Stockholms Sparbank” bildade 1956 bostadsstiftelsen Ekkronan.
Småhus förmedlade av stiftelsen Ekkronan finns runt om i hela länet.

CALF98-0005/24 Ljusa funkisvillor i Södra Ängby.

LD98-0402 Tulemarken i Sundbyberg, uppfört under slutet av 1930-talet.

LF98-0056/08 Ella Gård uppfördes 1955-1970. Kedjehus från 1957 målade i "Ellagult". Täby.