Nyhtestablå

Eternittak


Om man på sitt hus har ett väl fungerande eternittak så finns det ingen anledning att byta ut det. Det är ett bra taktäckningsmaterial som är helt ofarligt där det ligger.

Det är viktigt att mossa avlägsnas från taket. Mossa leder nämligen till att fukt samlas och tränger in i skarvarna och bakom plattorna. Detta kan på sikt leda till fukt och rötskador i takkonstruktionen.

Vid rengöring, reparation eller rivning av eternit ska en ansökan lämnas in till yrkesinspektionen. Arbetet skall utföras av utbildad personal med skyddskläder och andningsskydd. Kompletteringsplattor görs av fibercement.

Då asbestcement demonteras utomhus i hela skivor krävs inget tillstånd. Vid rengöring borstas taket rent från mossa och löv med en piassavakvast. Därefter tvättas det lätt med högtryckstvätt. Tänk på att använda andningsskydd!

KL