Nyhtestablå

Papptak

Det viktigaste underhållet av papptak är bestrykning med stenkolstjära på tjärpapp och med asfalt på asfaltspapp. Detta görs vart 3-5 år och helst i hett solsken då det går lättast. Innan detta görs måste man undersöka om det finns hål, blåsor eller sprickor som skall lagas.

Ett papptak som fått hål, sprickor eller blåsor behöver inte alltid bytas ut. Ibland räcker det med en partiell lagning av pappen, såvida underlaget inte är rötskadat och behöver åtgärdas. Den papp som används för ilagning bör vara av samma sort som den som ligger på taket. Se vidare Riksantikvarieämbetets skrift; Äldre papptak, historik och renovering.

KLLF2002-0091/20 Listtäckt papptak Överjärva gård.