Nyhtestablå

Tegeltak

Om ett tegeltak underhålls kan det hålla mycket länge, men ibland blir underhållet åsidosatt.

Ett tegeltak bör ses över regelbundet, innan vintern är ett bra tillfälle att göra en besiktning. Det är vanligt att ett par tegelpannor eller nockpannor behöver bytas ut per säsong varför det är klokt att ha några extra pannor av varje sort i reserv. Pannorna kan spricka eller av något skäl lossna från underlaget. Ibland, vid kraftiga oväder kan tegelpannor hamna ur läge och behöva rättas till.

Viktigare än att byta taktegel är att rensa ränndalar och hängrännor från löv och annat skräp och att se över nockbrädor.

Om man som nybliven husägare upptäcker att taket inte håller tätt och att fuktskador uppstått i undertaket skall man först undersöka hur omfattande skadorna är. Kanske räcker det med att laga och ersätta skadade delar av taktäckning och underlag, eller så måste hela taket plockas ned och repareras.

Om taket måste plockas ner så beror det ofta på att underlagspappen har spruckit och behöver bytas eller att läkten är gammal och skadad.

Att lägga om ett tegeltak är ett stort arbete men om man har viljan och är lite händig så går det ofta att genomföra själv. Det är bra om man är flera som hjälps åt, arbetet kräver hantlangning.

Lertegel är ett av de material som absolut blir vackrare med tidens patina. Det finns ingen anledning att byta ut allt taktegel bara för att delar av tegelpannorna är trasiga. Äkta lertegel går utmärkt att återanvända, livslängden är praktiskt taget obegränsad.  Komplettera istället vid renovering med begagnade eller med nya takpannor.

Om man kompletterar med nytt tegel skall man tänka på att färgen initialt skiljer kraftigt mellan nya och äldre takpannor, varför de nya pannorna kan läggas på ett mindre synligt ställe. Tyvärr sker inte längre någon tillverkning av taktegel i Sverige. Men det går att beställa från Danmark som även har tillverkning av handslaget tegel. 

Det finns numera flera firmor som säljer begagnat taktegel. Ofta kan de befintliga pannorna ha tegelbrukets märke ingjutet i klacken som håller pannan på plats. Hus i grannskapet kan ofta vara belagda med tegel från samma bruk varför det kan vara värt att fråga grannar och annonsera efter tegel av samma sort.

Ytliga frostskador behöver inte innebära att tegelpannan måste kasseras. Takpannor som man är tveksam över kan läggas längst ner, närmast takfoten, där de lätt kan bytas ut.

Ersätt inte gammalt lertegel med nya betongtakpannor. De är förvisso något billigare men det är också den enda fördelen de har. Nackdelarna är desto fler, de är tjockare, tyngre och kulören bleks ofta med åren.

Att lägga ett tegeltak
Vanligen kan större delen av takteglet återanvändas vid omläggningen. Det är då onödigt att frakta ner annat än det tegel som skall kasseras från taket.

Tegel som skall kasseras kan tas ner med hjälp av en enkel träränna, alternativt kastas ner på ett flak eller direkt i en container.

Tegel som skall återanvändas kan antingen läggas på vinden (om det är en mindre byggnad och man tar ett takfall i taget), eller tas ned med ränna eller bandtransportör. Är man många och taket inte är för stort kan man langa teglet både upp och ned, precis som man gjorde förr.

KL/LvLWLX2003-0066 Efter utbyte av underlagspapp och läkt läggs äldre lertegelpannor tillbaka

LX2003-0068 Äkta lertegelpannor blir bara vackrare med åren

LX2003-0085 Enkupigt lertegel och hög slank skorsten. Åsöberget Stockholm.