Nyhtestablå

Torvtak

När tortvtaket skall läggas om på en byggnad med stort kulturhistoriskt värde görs det med traditionella material,förutom  näver som ibland ersätts med andra material.

Grästorv köper man antingen odlad eller så tar man torv ur en gammal fast ängsvall där jorden är genomvävd av rotverket. Gräsväxten skall vara härdig, d v s tåla torka och vara fri från kvickrot och mossa.

Torvtak läggs i två lager, det undre med grässvålen nedåt, och det övre tvärtom. Det undre lagrets rotsystem gör att skiktet hålls samman och inte rinner av. Torven läggs på våren eller på hösten, ej på sommaren.

Plantera gärna taklök här och var på taket. Under torra perioder klarar sig taklök bra, den håller sig grön och sprider ut sig över takytan. Olika typer av taklök ger liv åt ytan. Flera sorter blommar under sommaren och hösten med vita, gula och lila nyanser. Under mycket torra perioder bör taket vattnas morgon eller kväll.

KL