Nyhtestablå

Vedtak

Virket till takveden bör vara så rakvuxet och kvistfritt som möjligt. I ena ändan märks plankbredden ut med inhuggning och i stockens längdriktning skär man upp spår. Klyvningen sker sedan dels med yxa, dels med träkilar som successivt drivs in uppifrån och från stockens ena ände. Därefter kan flisor och lösa spräckstycken tas bort.

Det går åt mycket virke när den här metoden används men det är ofrånkomligt när man ska förnya ett vedtak av äldre typ.

Näver är svårt att få tag på och ersätts ibland med s k underhållsfri takpapp eller med s k Platonmattan. Näver får inte fästas med spik!

KLLX2003-0490 Knäpptak av plank med vindförband.