Nyhtestablå

Den arkitektritade villan

Den enskilda, arkitektritade villan genomgår en viktig utvecklingsfas 1890 – 1905. Villan prövades då som bostadsform för åretruntboende. Perioden kännetecknas av en rad olika stil- och planmässiga förändringar, från komplexa till enklare former. Villan ansågs vid denna tidsperiod vara en viktig arkitekturuppgift och en del arkitekter ritade villor till sig själva och sina vänner. Uppgiften var många gånger kombinerad med att rita fast inredning och möbler till huset. Dessa individuellt utformade villor blev i viss mån mönsterbildande, särskilt de villor som publicerades i någon tidskrift, vilket ofta förekom.


1890 - 1900 Den oregelbundna villan
Villor av engelsk-amerikansk typ, med orgelbunden planlösning och klädda med träpanel, började byggas omkring 1850. På 1890-talet var den oregelbundna villan mycket vanlig. Den fanns i form av enkla hus såväl som avancerade arkitektritade villor. Villornas fasader hade omväxlande stående och liggande panel. Ibland användes fjällpanel i byggnadens övre parti. Utformningen styrdes av beställarens krav på representation och individualistiskt uttryck. Invändigt tillämpades den engelska fria planen med hallen i centrum. Sällskapsrummen placerades kring hallen som ibland gick igenom två våningar. Villorna pryddes med snickerifabriksgjorda detaljer av trä, ”snickarglädje” som tillsammans med utkragningar, prång och vinklar bildade ett spel med ljus och skugga. Meningen var att huskroppen inte skulle ha någon baksida. I Djursholm och Saltsjöbaden finns ett flertal villor av denna typ bevarade. Till stilen hörde också en veranda och ofta ett torn.

1900 – 1925 Den regelbundna villan
Under denna tidsperiod övergick villans fria planform, upplösta volym och brutna taksiluett till en mer fast sluten plan, regelbundnare fasader och hela takfall. Villan förändrades, från att ha varit individuellt utformad för sin byggherre, till att mer och mer vara en ”typ”, som lätt kunde varieras och upprepas. Villa Tamm 1903 i Saltsjöbaden var den första i en serie villor med regelbunden plan och fasad som ritades av Carl Westman. Ett annat exempel är Ebbagården i Sollentuna, ritad av Ragnar Östberg 1903.

CAL98-0089/03 Villa Högudden på Lidingö, en orgelbunden villa av engelsk-amerikansk typ.

AN-02263 En stor öppen hall är karaktäristiskt för de individuellt utformade villorna vid 1900-talets början.

LX2006-0643 Ebbagården i Sollentuna, ritad av arkitekt Ragnar Östberg 1903.