Nyhtestablå

Färg och färgsättning

Rödfärgen användes på 1600- och 1700-talen främst på högreståndshus, men kom från och med början av 1800-talet framförallt att bli landsbygdens husfärg. Den röda stugan med vita knutar blev något av en nationalsymbol för Sverige i början av 1900-talet. Då nådde också användningen av slamfärg sin kulmen.

Oljefärgen, oftast baserad på linolja, slog igenom på 1700-talet i städerna. Till en början var man sparsam med den dyra färgen. Ibland målades endast gatufasaden med linoljefärg.

Kring 1930 slog funktionalismen igenom. Den renläriga funktionalisten förespråkade endast en färg, nämligen vitt. Andra typiska fasadfärger var ljusgul och ljusgrön.LF2002-0032/36 Rödfärgskokning, Stora Västanberga.

LF98-0005/24 Ljusa funkisvillor i Södra Ängby.