Nyhtestablå

Stråtak

Förr var det vanligt med halm- och vasstak, speciellt i södra Sverige, där det fortfarande förekommer halmtäckta hus. I Mellansverige var halm och vass uthusens taktäckning medan bostadshuset försågs med torv eller senare tegel. Halmen syddes fast vid underlagets långa horisontella läkt eller vidjor, över nocken hölls halmen fast genom grenslade sammanbundna trän. I Mellansverige fästes halmen med ett glest nät av långa störar på takets yttersida.

Vill man lägga om eller förnya ett halmtak bör man anlita en fackman. Oftast behöver man inte byta allt samtidigt utan det räcket att ta de delar som är dåliga.

KLLX2000-0285 Knuttimmrat hus med halmtak

LX2003-0495 Halmtak på lada, soldattorpet Skansen.