Nyhtestablå

Takformer

Sadeltak är den vanligaste takformen i Sverige genom tiderna. Två släta takfall möter varandra i form av en sadel. Sadeltakets vinkel beror på vilket taktäckningsmaterial huset hade när det uppfördes.

Brutet sadeltak eller Mansardtak efter den franska 1600-tals arkitekten Francois Mansart. Formen var vanlig under 1600- och 1700-talet på högreståndsbebyggelsen. Den stora höga vinden under taket inreds ofta till en sk mansardvåning. Mansardtaket förekommer även med halvt- eller helt avvalmade gavelspetsar. Mansardtaken blev återigen vanliga under nationalromantiken, i början av 1900-talet.

Sadealtak Brutet tak Valmat tak

Sadeltak, brutet tak och valmat tak.


Valmtak är ett sadel-, mansard- eller pulpettak, som på vardera kortsidan slutar med ett triangulärt takfall (valmsida) i stället för ett vertikalt gavelparti. Varianter av valmtak är halv- och nockvalmtak, där valmningen endast är genomförd till en del av avståndet mellan taknock och takfot.

Säteritak är en karakteristisk takform för den svenska stormaktstidens slotts- och herrgårdsarkitektur och är ett kännetecken för adelns säterier. Säteritaket är valmat och brutet av ett lågt vertikalt parti (italian), ibland försett med fönster. Det lodräta avbrottet bildar ett mellanparti mellan takets nederdel och dess fortsättning efter avbrottet.

Säteritak Tälttak Pulpettak

Säteritak, tälttak och pulpettak.

 

Tälttak är ett pyramidformigt yttertak som vanligen består av fyra triangulära takfall som möts upptill i en spets. Formen var vanlig under 1600- och 1700-talet, speciellt på flyglar och magasin tillhörande större gods och herrgårdar och återkom under tidigt 1900-tal.

Pulpettak är ett halvt sadeltak. Klassiskt skjul- och dasstak med endast ett takfall. Takformen blev vanlig på bostadshus under senare delen av 1900-talet.

Takutformningen är av stor betydelse när man vill anpassa nya hus till äldre bebyggelse.
Taklutningen har i äldre tid anpassats till det taktäckningsmaterial som var vanligt i trakten. Takets vinkel hör därför till det som är mest karaktäristiskt för ett gammalt hus. Ändrar man takvinkeln så förändras hela husets karaktär

Under 1900-talets andra hälft var det vanligt med plana tak eller väldigt liten lutning. Vattenavrinningen löstes ibland med inbyggda rännor.

KLLD97-0148 Den röda stugan med sadeltak utgör en värdefull tradition

AN-00265 Säteritak, Fållan, Huddinge.

LD2000-0165 Pulpettak

LD2002-0176 Mansard- eller brutet tak och centralt placerad skorsten

AN-00647 Valmat mansardtak

LD2003-0010 Tälttak