Nyhtestablå

Färg och färgsättning

Målningen har stor betydelse för hur vi uppfattar en yta. Både färg och färgtyp har betydelse för intrycket. Olika färgtyper ger olika glans respektive matthet vilket också bidrar till hur man uppfattar en ytas färg. 
 
Om du står inför en ommålning och är intresserad av att ta reda på, eller kanske återskapa äldre måleri, så kan du själv med hjälp av en skalpell skrapa fram äldre färglager. Huset/lägenheten har ofta själv svaren på hur det en gång sett ut. 
 
Man bör välja färgtyp med utgångspunkt från huset. Till en äldre byggnad är de traditionella färgtyperna det bästa valet därför att de är kulturhistoriskt riktiga och har en lång tradition. Till moderna byggnader finns det inga antikvariska krav på att använda traditionella färger.

Modet har historiskt sett alltid styrt måleriet, men de ekonomiska förutsättningarna har varit en starkt bidragande orsak till måleriets utveckling.

KLLP2003-0106 Limfärgsmålat tak, 1880-tal.

LP2003-0133 Lerklining med bevarad limfärgsmålning

LX2004-0092 Träådring på fyllningsdörr. Träets kärna tecknas med tunn pensel.