Nyhtestablå

Hönshus

Hönshuset var i äldre tid vanligen förlagt till fägården men det inte ovanligt att hönsen under vintern fick bo i ladugården eller till och med i stugan för att skyddas mot kyla och rovdjur. 
 
Efter omstruktureringen av gårdarna på 1800-talet, som en följd av skiftena, förlades hönshuset vanligen i eller intill boningshusens köksträdgårdar. 
 
Mot slutet av 1800-talet, med arkitekt Löfvenskiölds typritningar som förebild, utformades hönshusen som små trädgårdshus. Ljusets betydelse för värpningen avspeglades i byggnaderna och hönshusen fick fönster åt alla håll. 
 
Dagens storskaliga anläggningar är uppförda för lösdrift när det gäller köttproduktionen eller med bursystem för äggproduktionen. Byggnaderna saknar vanligen sidofönster men kan ha lanternin.

LS