Nyhtestablå

Järnspisar

Den som vi generellt uppfattar som den traditionella järnspisen eller vedspisen lanserades strax före 1890-talet, men det dröjde ytterligare några årtionden innan den blev allmän i var mans kök. Kostnaden var betydlig och dessutom tillkom utgifter för installation och nya, anpassade matlagningskärl.

Spisarna förekom i flera modeller och storlekar – för det lilla hushållet, för bondköket och för det riktigt stora köket med kapacitet för upp till 15 personer. Vanligen är både gjuteriets namn och modellnumret ingjutet i fronten på spisarna. Låga nummer anger en tidig tillverkning, strax efter 1860- och 70-talen, medan höga nummer står för senare tillverkning – tresiffriga nummer är exempelvis mestadels tillverkade efter 1920. De äldre vedspisarna är ofta rikligt dekorerade med bladornament på luckorna. Det kan dock vara vanskligt att datera spisarna utifrån dekoren, eftersom dessa var efter sin tid. Jugendmönstrade spisar levde som exempel kvar i decennier efter det att stilen blivit omodern. Under funktionalismen försvann ornamenten och luckorna blev helt släta om än i rent gjutjärn. Under 1940-talet, den traditionella vedspisens sista decennium, emaljerades spisarna vita eller svarta.

LvLWLX2003-0078 En järnspis har satts in i en äldre öppen spis.