Nyhtestablå

Jordkällare

Förr fanns det jordkällare vid så gott som alla gårdar och torp. På vintern skyddade källarens tjocka väggar råvarorna mot frosten och på sommaren mot värmen. På 1950-talet började jordkällaren förlora sin betydelse som "kylskåp" och de kom att ersättas av elektriska kylanläggningar. Många jordkällare har numera övergivits och har därför raserats helt eller delvis.
 
Jordkällarna var till större del nedgrävda i marken och stommen var därför vanligen av murade stenar eller tegel. Runt sekelskiftet 1900 började man använda huggen sten till jordkällare. Från 1920-talet och framåt uppträder även konstruktioner av gjuten betong. 
 
Ingångsgaveln har vanligen en trädörr och den bakre gaveln har ett hål för ventilation. 
 
En källare med överbyggnad kallas ibland källarvind. Dessa kan ha innehållit halm för isolering eller utnyttjats för förvaring eller kanske som snickarbod.

LS