Nyhtestablå

Kaminer

Att installera en kamin är tämligen enkelt och kräver inga större ingrepp. I princip är det bara att ansluta kaminen till en rökgång i skorstenen eller,  om skorsten saknas, att låta dra en rökrör av järnplåt upp genom taket. En sotarmästare kan ge besked om de brandföreskrifter som finns. Underhållet är också enkelt. Inuti kaminen för att skydda järnhöljet från att brännas sönder satt vanligtvis ett tunt lager eldfast, böjt specialtegel. Normalt är det teglet borta, men kan i stället ersätta av ett lager eldfast bruk. Detta anbringas genom att man klär insidan av kaminen med ett kycklingnät och använder detta som murmatta att fästa bruket på.

LvLW